O kancelarii

Jako partnerzy biznesowi i życiowi wspólnie prowadzimy Kancelarię, gdzie doświadczenie adwokata i radcy prawnego wzajemnie się uzupełnia i wspiera. Dlatego swoje usługi kierujemy zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Aby świadczona przez nas pomoc prawna była na jak najwyższym poziomie, współpracujemy m.in. z notariuszami, doradcami podatkowymi, komornikami, biurami rachunkowymi oraz biegłymi rewidentami.

Cenimy zadowolenie Klienta i jego czas. Wielokrotnie proponujemy ugodowe rozwiązywanie sporów, które przynosi szybsze efekty i ogranicza koszty. Zdecydowanie wolimy działać prewencyjnie. Dlatego zachęcamy naszych Klientów do kontaktu z nami, celem analizy sprawy jeszcze przed podjęciem stosownej decyzji - "aby nie gasić pożaru, a skutecznie mu zapobiegać".

Naszą misją jest budowa długotrwałej relacji z Klientem na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania.

Zasięg działania Kancelarii nie ogranicza się wyłącznie do województwa dolnośląskiego. Swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju, a także pomagamy Polakom znajdującym się poza jego granicami.

Zakres usług

Podstawowym przedmiotem działalności naszej Kancelarii jest obsługa prawna zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. A zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności takie dziedziny prawa jak:

E-commerce i ochrona danych osobowych

 • opracowywanie i opiniowanie umów dotyczących praw autorskich i pokrewnych,
 • opracowywanie i audyt regulaminów działania usługodawców internetowych, a w szczególności: sklepów i portali internetowych,
 • bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego,
 • sporządzanie i analiza projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji.

Rozwody i podział majątku

Naszych klientów reprezentujemy w następujących sprawach:

 • rozwód, w tym rozwód Polaków mieszkających zagranicą, separacja,
 • podział majątku, rozdzielność majątkowa,
 • alimenty, władza rodzicielska, kontakty,
 • zarząd majątkiem dziecka, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • unieważnienie małżeństwa.

Prawo cywilne

Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje między innymi: ochronę dóbr osobistych, spadki, zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności.

Sporządzamy i negocjujemy umowy cywilnoprawne i kontrakty handlowe (między innymi umowy najmu, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskie, franczyzowe, ubezpieczeniowe, leasingowe i kredytowe)

Prawo spółek i działalności gospodarczej

Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i pomożemy w jej założeniu. Pomagamy w bieżących sprawach prowadzonej działalności poprzez sporządzanie umów handlowych, opinii prawnych, udział w negocjacjach.

Udzielamy wsparcia przy sporządzaniu dokumentów niezbędnych do założenia spółek prawa handlowego, ich przekształceń, podziałów lub łączenia.

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną zgromadzeń, redagujemy uchwały oraz inne niezbędne dokumenty.

Dochodzenie należności, Postępowania upadłościowe

Świadczona przez nas pomoc obejmuje w szczególności:

 • windykację przedsądową,
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej, sprawy sądowe w postępowaniu upominawczym, nakazowym, postępowanie klauzulowe,
 • nadzór nad egzekucja komorniczą, sprawy o wyjawienie majątku.

W imieniu Klientów prowadzimy także sprawy o dochodzenie zapłaty neleżności od członków zarządu niewypłacalnej spółki z o.o.

Świadczymy również usługi w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, reprezentując ich interesy w postępowaniu przed sądem upadłościowym i naprawczym.

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy swoje usługi zarówno na rzecz zamawiających, jak i oferentów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Usługi doradcze Kancelarii obejmują m.in.:

 • pomoc prawną dla podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w tym weryfikację dokumentacji,
 • opiniowanie zasadności wnoszenia środków odwoławczych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą, oraz sądami powszechnymi,
 • sporządzania opinii prawnych i analiz dotyczących zagadnień z zakresu zamówień publicznych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opracowujemy dokumenty pracownicze (umowy o pracę, o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia). Przygotowujemy także wymagane prawem regulaminy pracy, wynagradzania,

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach przed sądami w sprawach o mobbing, o wynagrodzenie za pracę, odszkodowanie i przywrócenie do pracy.

Sporządzamy również odwołania od decyzji organów rentowych i emerytalnych.

Prawo Karne

Zapewniamy obronę na wszystkich etapach postępowania karnego, w szczególności:

 • w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym

Kontakt

Szurpicka Szurpicki
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
al. Armii Krajowej 10/4
50-541 Wrocław

+48 (71) 336 51 60
biuro@szurpiccy.pl

+48 600 337 887
a.szurpicki@szurpiccy.pl

+48 795 463 960
a.szurpicka@szurpiccy.pl

Mapa dojazdu